PRO CHARITU

Žijeme v době hojnosti a přesto jsou mezi námi ti, kteří pomoc potřebují.